„Ela pikalt ja hästi!” SEITSMES OSA: Sinu spirituaalne elu

Antud episood oli spirituaalsest, emotsionaalselt ja psühholoogilisest aspektist, et elada pikalt ja tervislikult. Teadlased ütlevad, et üksildus ja sotsiaalne isolatsioon on tapvad ning me peame elama kogukonnas ja omama teiste inimestega sidemeid. Teadlased on üksmeelel, et meie psüühiline ja emotsionaalne seisund mõjutavad meie füüsilist tervist. Sul peab olema elus põhjus, miks sa hommikul üles ärkad, sisemine vajadus teha midagi head, et anda igale päevale tähendus. See on sama oluline kui ükskõik milline vitamiin. Meil peab olema elamiseks suurem põhjus, kui meie enda elu. Parim asi, mida me saame teha, et säilitada oma psüühiline tervis ja võidelda depressiooni vastu, on oma elule anda tähendus aidates teisi inimesi. Üks kõneleja uuris tervislikke inimesi: neil kõigil oli väga kindel eesmärk ja siht elus, paljudel oli tugev side loodusega ja pidasid end spirituaalseks. Üks arst ütles, et arstid alati räägivad kehast ja füüsilisest tervenemisest, kuid oluline on võtta inimest kui tervikut ning mitte ignoreerida tema psüühikat ja spirituaalsust. Rakud meie kehas peavad omavahel suhtlema ning tervendama üksteist ja näiteks vähi puhul on leitud, et see suhtlus on kadunud ja seega ülejäänud rakukogukond ei tea, et üks rakk on vigastatud ning see muutub tapjarakuks.

Preestrist meesterahvas ütles, et meie elul on kaks faasi. Esimene pool meie elust on oma „anuma täitmine”, mis tähendab oma EGO ülesehitust nagu haridus, karjäär, sel ajal me ülehindame oma rassi, rahvust, sugu, religiooni, välimust – kõiki neid asju, mida me arvame, et moodustavad selle, kes me oleme. See faas on väga produktiivne, efektiivne, uhkeldav ja rikas. Selleks on tavaliselt meie 20ndad eluaastad. Paljud inimesed aga jäävadki sinna kinni ja muudkui kordavad ja kordavad seda, et kindlustada oma identiteeti, mille nad on esimese poolega oma elust loonud. Teine pool meie elust on selleks, et „avastada sisu, mille jaoks see anum tegelikult loodud on”. Kuid see juhtub ainult inimestega, kes elavad läbi midagi traagilist (näiteks lapse surm), mis toob nende ellu kannatused ja paneb nad reegleid rikkuma, sest nende elu olemasoleval kujul ei tööta enam nende jaoks. Kannatusteta ei liigu inimesed oma elu teise faasi, sest kui nad on loonud endale mugava elu, mis nende vajadused suurepäraselt täidavad ja nad jäävad sinna faasi nagu orav rattas tiirlema, siis ilmselt on see inimene väga pealiskaudne.

Episoodi lõpus räägiti sellest, kuidas uudistel võib olla väga negatiivne mõju, sest need on nagu mürk. Ajalehed on täis halbu uudiseid ja see muudab meid depressiivseks ning omab meie tervisele notseeboefekti.